Kontakta oss

Om ni har frågor till förskolan? Då kan ni antingen fylla i formuläret här nedan så svarar vi så fort vi kan.
Ni kan också ringa 0760563231, skicka ett mejl till lotta@bjornungarna.se eller fylla i formuläret nedan.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Vision och Mål

VISION:

Björnungarnas förskola ska vara känd av sin omgivning för sin höga pedagogiska kvalitet och sagolika profil. Därför är Björnungarnas förskola det bästa och självklara valet när föräldrar väljer förskola till sina barn.

MÅL:

Björnungarnas förskola arbetar efter fyra grundmål. Dessa visar, tillsammans med vår litteraturprofil, en tydlig inriktning på utbildningen.

TRYGG

Alla som deltar i verksamheten ska känna sig trygga och glada. Ingen ska känna sig kränkt eller diskriminerad. Därför har förskolan tagit fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det ska också vara säkert att vistas på förskolan. I vår säkerhetsplan finns rutiner för hur vi kan arbeta för att undvika olyckor m.m. Planerna finns att hämta/läsa under föräldrafliken. Denna finns att hämta/läsa under föräldrafliken. Det ska kännas bra i magen att gå till och från Björnungarnas förskola.

ROLIG

Vi ska ha roligt tillsammans på förskolan. Det gäller både barn och pedagoger. Naturligtvis betyder det också att aktiviteter som vi anordnar tillsammans med föräldrarna, ska vara både roliga och intressanta.

FAMILJÄR

Arbetet på förskolan ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Därför är den dagliga kontakten väldig viktig för oss. Här pratar vi kontinuerligt om barnens upplevelser under dagen. Vi har också utvecklingssamtal, föräldramöten, drop in, kick off på höstterminen och en temaavslutning på vårterminen.

LÄRORIK

Lärandet på Björnungarnas förskola sker i en samspelande atmosfär. De vuxna arbetar med att vara nära barnen för att förstå barnens intressen och vilja. (Möten för lärande, Skolverket) Lek och lärande integreras till en helhet vilket innebär att de teman man arbetar med används också i den fria leken och det som kommer upp i den fria leken tas upp i de teman man arbetar med. (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008) Då finns det utrymme för det lekande lärande barnet! Och då finns det engagerade och samspelande pedagoger som är med barnen under hela dagen, i både lek, teman och rutinsituationer. Då blir hela dagen en arena för lek och lärande. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007)

Vision och målArbetssättStyrdokumentGDPRFör föräldrar
Adress: Björnstjernegatan 18, 271 39 Ystad

Lilla Björn: 0760 56 32 31
Sora Björn: 0762 13 61 27