Kontakta oss

Om ni har frågor till förskolan? Då kan ni antingen fylla i formuläret här nedan så svarar vi så fort vi kan.
Ni kan också ringa 0760563231, skicka ett mejl till lotta@bjornungarna.se eller fylla i formuläret nedan.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Styrdokument

Förskolans verksamhet regleras i ett antal styrdokument på nationell, kommunal och lokal nivå. Nedan följer en förteckning över några av de viktigaste dokumenten.

Förskolans läroplan Lpfö-98 reviderad 2016.
En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Lpfö 98 reviderad 2016.pdf

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

www.riksdagen.se - Skollag

Barn- och utbildningsplanen uttrycker kommunens egna mål.

Detta är en utvecklingsplan som gäller för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och vuxenutbildning. Planen utgår från en helhetssyn på barn och lärande. Synen på lärandet är att det är en livslång process och att det sker i många olika situationer i samhället och i livet. Förutsättningar för lärandet är trygghet, utveckling och glädje.

www.ystad.se - Barn och utbildningsplan.pdf

Vision och målArbetssättStyrdokumentGDPRFör föräldrar
Telefon: 0760-56 32 31 
Adress: Björnstjernegatan 18, 271 39 Ystad